Granty na tereny inwestycyjne szansą dla pomorskich gmin – rusza nabór wniosków w ramach projektu Invest in Pomerania 2020

Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) ogłosiła konkurs grantowy dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego na tworzenie terenów inwestycyjnych i stref przemysłowych. Wnioski można składać do 23 kwietnia. W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie zaprezentowany konkurs grantowy. Spotkanie odbędzie się w piątek, 16 lutego o godz. 10 w sali 201. 

granty-na-tereny-inwestycyjne-szansa-dla-pomorskich-gmin-rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-projektu-invest-in-pomerania-2020-4006.jpg

Od 22 stycznia 2018 roku można składać wnioski w ogłoszonym przez ARP konkursie grantowym na projekty umożliwiające dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów inwestycyjnych i w efekcie tworzeniu stref przemysłowych. Konkurs skierowany jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów znajdujących się w woj. pomorskim, do podmiotów publicznych  jak i prywatnych.

- Głównym celem projektu jest stworzenie nowych stref przemysłowych, skupiających małe i średnie firmy. Środki finansowe można pozyskać nie tylko na uzbrojenie terenów, ale również na budowę hal i placów magazynowych – wyjaśnia Maciej Silarski, Kierownik projektu „Invest In Pomerania 2020”.          Dofinansowanie można otrzymać dla terenów o powierzchni co najmniej 20 ha, znajdujących się w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta lub w obszarach gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych. W ramach Projektu kwalifikowalne będą wydatki związane z uzbrajaniem terenów, czyli zarówno prace planistyczne, jak i roboty ziemne, a także w ograniczonym zakresie roboty związane z budową wewnętrznych układów komunikacyjnych i obiektów kubaturowych takich jak hale produkcyjne czy magazynowe.

Na konkurs przeznaczono kwotę 44 100 000 PLN.  Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 35% a maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy to około 11 000 000 PLN.

Weryfikacji zgłoszonych terenów, dokona niezależny podmiot pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej. Efektami konkursu grantowego, realizowanego przez ARP w ramach projektu Invest in Pomerania 2020, będzie stworzenie od 3 do 5 parków przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 hektarów. W wyniku realizacji Projektu planuje się, iż co najmniej 10 przedsiębiorstw rozpocznie działalność inwestycyjną na skomercjalizowanych terenach.

- Inwestorzy w licznych rozmowach z przedstawicielami „Invest in Pomerania” wskazują, że w województwie pomorskim brakuje gotowych hal magazynowych, które mogłyby wynająć firmy z sektora MŚP. Najczęściej inwestorzy wskazywali na hale o powierzchni od 3 do 6 tys. mmówi Wojciech Tyborowski, Dyrektor Działu Obsługi Inwestora ARP.

Na rynku brakuje w szczególności hal  modułowych, które łatwo można dostosować w zależności od potrzeb dla mniejszej lub większej firmy.  

- Region pozyska nowe dogodnie zlokalizowane, w pełni uzbrojone, wielkopowierzchniowe tereny inwestycyjne. Projekt niewątpliwie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Pomorza, pozwoli na pozyskanie kolejnych inwestorów, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy  – zwraca uwagę Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie arp.gda.pl/Invest in Pomerania 2020/granty.

Informacji telefonicznej oraz za pomocą poczty elektronicznej udzielają:

Małgorzata Płochocka tel. 58 32 33 245, email. malgorzata.plochocka@arp.gda.pl;

Adam Zalewski tel. 58 32 33 207, email: adam.zalewski@arp.gda.pl. 

Terminy realizacji konkursu grantowego:

1) Termin składania wniosków: 22 stycznia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.

2) Rozstrzygnięcie konkursu III kwartał 2018 r.