Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego

Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego to miejsce dla młodych, aktywnych ludzi! Jest to organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym. Zadaniem Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego jest przedstawianie organom samorządowym głosu młodzieży. MRPS powstała 24.11.2008 i działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzkie Gdańskim na rzecz aktywizacji, integracji młodzieży powiatu starogardzkiego kształtowania postaw demokratycznych i upowszechniania idei samorządnościowej wśród młodych ludzi.
Działania organizowane przez radę są bardzo różnorodne: od spotkań młodzieżowych przez akcje i projekty obywatelskie, charytatywne, sportowe, kulturalne, proekologiczne, okolicznościowe aż po edukacyjne.

MRPS tworzą uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu starogardzkiego wybierani w demokratycznych wyborach uzupełniających.

W bieżącej kadencji 2020/21 skład Prezydium MRPS prezentuje się następująco:

  • Przewodniczący Filip Jędrysiak
  • Wiceprzewodniczący Maciej Wesołowski
  • Wiceprzewodniczący Jan Latoszewski
  • Sekretarz Agata Gnacińska

Ponadto MRPS posiada również Przewodniczących swoich pięciu komisji:

  • Przewodnicząca Komisji ds. Działań Charytatywnych i Wolontariackich – Ewelina Stanek
  • Przewodniczący Komisji ds. Działań Kulturalnych i Okolicznościowych – Agata Guz
  • Przewodniczący Komisji ds. Działań Społecznych i Promujących Postawy Obywatelskie – Maciej Wesołowski
  • Przewodnicząca Komisji ds. Działań Sportowych i Promujących Postawy Ekologiczne – Nela Jędrzejewska
  • Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Mediów – Szymon Deyna

Opiekunem MRPS od początku jej istnienia jest Krzysztof Strzeliński. Ambitne działania Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego można na bieżąco śledzić poprzez ich media społecznościowe.

logotyp Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego