Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Biuletyn Informacji Publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM


Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie PDF, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Będziemy to korygować i udoskonalać nowe dokumenty.
 • Brak audiodeskrypcji w materiałach wideo – dostosowanie wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów podmiotu publicznego.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Materiały wideo nie zawierają napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Toczek
 • E-mail: Jacek.Toczek@powiatstarogard.pl

 • Telefon: 58 767 35 99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Starogardzki
 • Adres: ul. Kościuszki 17
  83-200 Starogard Gdański
 • E-mail: starostwo@powiatstarogard.pl
 • Telefon: 58 767 35 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, gdzie przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek w razie potrzeby przywołujący pracownika, dwa wyjścia ewakuacyjne, które są niedostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim i jedno wejście po schodach bezpośrednio do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Po prawej stronie w budynku znajduje się Punkt Informacyjny ( z obniżoną ladą, w którym można złożyć dokumenty), jak i skorzystać z internetowego tłumacza języka polskiego i języka migowego – usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu i jest bezpłatna. W budynku dostępna jest winda, która umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń i kondygnacji.

W budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim znajdują się cztery toalety dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich ( piwnica, parter, pierwsze i drugie piętro). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma pętli indukcyjnej. W przypadku potrzeby kontaktu z urzędnikiem zostanie on wezwany przez pracownika Punktu Informacyjnego, gdzie w wyznaczonym miejscu przy jego pomocy może załatwić sprawy urzędowe. Na parkingu przed Starostwem wyznaczone są trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Geodezji, Referat Ewidencji i Gruntów, ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański (parter budynku)

Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnej ani oznaczeń w alfabecie brajla. Brakuje oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba na wózku inwalidzkim może również sprawy urzędowe załatwić  przez Punkt Informacyjny mieszczący się budynku głównym Starostwa. W przypadku potrzeby kontaktu z urzędnikiem Wydziału Geodezji, Referat Ewidencji i Gruntów zostanie on wezwany przez pracownika Punktu Informacyjnego, gdzie w wyznaczonym miejscu przy jego pomocy może załatwić sprawy urzędowe. Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka polskiego i języka migowego w budynku głównym Starostwa (obok Punktu Informacyjnego).

Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej, ul. Kościuszki 17 A, 82-200 Starogard Gdański

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem Wydziału, zostanie on wezwany przez pracownika Punktu Informacyjnego ( wszystkie osoby niepełnosprawne zgłaszające się do danego Wydziału obsługiwane są w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim).