Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Kociewski Gryf – czas na zgłoszenia kandydatów do 26 lutego 2024 roku

Wielkimi krokami zbliża się doroczna gala wręczenia Nagród Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Zachęcamy zatem do zgłaszania kandydatur w dwóch dziedzinach: Twórca Roku (osoba), Impreza Roku -(instytucja, organizacja). Termin upływa 26 lutego.

Nagrodą jest specjalnie przygotowana statuetka Kociewskiego Gryfa.

Podsumowanie ubiegłego roku w szerokim obszarze kultury i działalności społecznej wskazuje na wielkie  społeczne zaangażowanie mieszkańców naszego powiatu. To dobry czas na okazją do przewartościowania myślenia, a także weryfikacji naszych idei, pragnień oraz możliwości działania w  codziennym życiu. To czas doceniania drugiego człowieka.

– Zbliża się kolejna, edycja wręczenia Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Dla wielu działaczy, artystów, animatorów kultury i twórców miniony 2023 rok był czasem sukcesów, które zwieńczały nierzadko długą drogę przygotowań, wysiłku i poświęcenia. Zwracam się więc do Państwa z prośbą o nadsyłanie swoich kandydatur do tego zaszczytnego wyróżnienia – zachęca starosta Kazimierz Chyła.

Nagrodę przyznaje się w dwóch dziedzinach: Kultura i Organizacja Pozarządowa. Z kolei nagroda w dziedzinie Kultura przyznawana jest w dwóch  kategoriach: Twórca Roku (osoba), Impreza Roku (instytucja, organizacja). Oprócz wyjątkowej statuetki Kociewskiego Gryfa laureaci otrzymują również gratyfikację pieniężną.

Zgłaszania kandydatury do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie wniosku, który mogą składać m.in. instytucje, organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne. Propozycje są przyjmowane na piśmie do 26 lutego 2024 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego ,ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.