Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich

Zakres działań: promocja potencjału gospodarczego powiatu, prowadzenie we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działań dotyczących ułatwienia dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do kapitału, informacji gospodarczej i technicznej, zarządzanie projektami realizowanymi w ramach jednolitego rynku europejskiego i finansowanymi przez Unię Europejską lub inne fundusze pomocowe oraz ich rozliczanie.

 

Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich – tel. 58 767 35 80
Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich – tel. 58 767 35 78, tel./fax. 58 767 35 79