Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich

Zakres działań: promocja potencjału gospodarczego Powiatu, prowadzenie we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działań dotyczących ułatwienia dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do kapitału, informacji gospodarczej i technicznej, zarządzanie projektami realizowanymi w ramach jednolitego rynku europejskiego i finansowanymi przez Unię Europejską lub inne fundusze pomocowe oraz ich rozliczanie.

Naczelnik Wydziału

Beata Gradowska
e-mail: Beata.Gradowska@powiatstarogard.pl
tel. 58 767 35 80
III piętro, pokój 310

Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich
tel. 58 767 35 78, tel./fax. 58 767 35 79

Do podstawowych zadań Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich (PG) należy: 

1) Prowadzenie promocji potencjału gospodarczego Powiatu.
2) Koordynacja współpracy Powiatu Starogardzkiego z innymi samorządami w ramach Stowarzyszenia
“Pomorskie w Unii Europejskiej”.
3) Prowadzenie we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
działań dotyczących ułatwienia dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom do kapitału, informacji
gospodarczej i technicznej oraz wspierania działań dostosowawczych małych i średnich
przedsiębiorstw do norm, standardów i warunków konkurencji istniejących w Unii Europejskiej.
4) Współpraca z organizacjami gospodarczymi, rolniczymi i organizacjami pracodawców oraz innymi
instytucjami w szczególności w zakresie polityki gospodarczej Powiatu.
5) Inicjowanie i wspieranie nowych kontaktów zagranicznych z regionami Unii Europejskiej,
w szczególności mającymi doświadczenie w programowaniu rozwoju gospodarczego.
6) Wyszukiwanie odpowiednich programów do celów i potrzeb Starostwa Powiatowego oraz
przygotowywanie aplikacji o pozyskanie środków pomocowych, w tym unijnych funduszy
strukturalnych i funduszy spójności.
7) Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach jednolitego rynku europejskiego i finansowanymi
przez Unię Europejską lub inne fundusze pomocowe oraz ich rozliczanie.
8) Przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wniosków o lokalizacji celu
publicznego dla zadań realizowanych w ramach inwestycji i przebudowy obiektów budowlanych
będących własnością Powiatu Starogardzkiego oraz przeprowadzanie procedury związanej
z opracowaniem dokumentacji budowlanej, stosownych uzgodnień i uzyskaniem pozwolenia na
budowę.