Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Skargi i wnioski

INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW DO STAROSTWA POWIATOWEGO


Starosta lub Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, w godzinach 15: 30 – 17:00.

Etatowy Członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, w godzinach od 16:00 – 17:00.

W przypadku, gdy w środę przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta lub Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków, w następnym dniu roboczym w godzinach od 14:30 – 16:00 – Etatowy Członek Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w godzinach od 14:30 – 15:30.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, skargi i wnioski przyjmuje oraz rejestruje Wydział Organizacyjny – pokój 203 (II piętro, Sekretariat Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim).