Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Jakie wsparcie dla imigrantów?

Odbyło się kolejne spotkanie zespołu operacyjnego instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w skrócie ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego (w skrócie MOF) oraz przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych włączonych do procesu opracowywania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027”. 

Liderem Związku ZIT jest Powiat Starogardzki.

Spotkanie dotyczyło projektu pn. „Wsparcie adaptacji oraz prowadzenie kompleksowej polityki imigrantów, w tym uchodźców”, w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa integracja imigrantów na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” planowanego do realizacji w ramach instrumentu ZIT.

Partnerzy Związku ZIT oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych przedstawili nowe pomysły oraz rozwiązania, które mogą okazać się pomocne w realizacji projektu.  Ponadto podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z imigrantami oraz zaproponowali formy wsparcia, które można zastosować w ramach przedsięwzięcia.

Partnerzy Związku ZIT oraz przedstawiciele podmiotów społeczno-gospodarczych przedstawili nowe pomysły.

W ramach wsparcia planuje się:

  • rozszerzenie działalności punktów informacyjno-pomocowych dla cudzoziemców,
  • podniesienie kompetencji językowych,
  • realizację działań na rzecz rodzin imigranckich integrujące z grupą rówieśniczą i społecznością lokalną,
  • wsparcie specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego, psychiatrycznego i prawnego,
  • wsparcie integracji zawodowej imigrantów.
W ramach wsparcia planuje się wiele działań.

Według roboczego harmonogramu prac w ramach mechanizmu ZIT MOF Starogardu Gdańskiego na lata 2021-2027 projekt ma się rozpocząć w drugiej połowie 2024 roku. Przypomnijmy. Członkami Związku ZIT MOF Starogardu Gdańskiego są: Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo oraz Powiat Starogardzki, który pełni funkcję lidera.