Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

RADA GOSPODARCZA POWIATU STAROGARDZKIEGO

Rada Gospodarcza Powiatu Starogardzkiego jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjującym w sprawach dotyczących sfery gospodarczej i działa na terenie Powiatu Starogardzkiego. Wspiera działania Starosty Starogardzkiego poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość przez członków Rady problemów społecznych i gospodarczych. Powoływana jest na czas trwania kadencji Starosty.

W skład Rady Gospodarczej Powiatu Starogardzkiego wchodzą:

 1. Leszek Burczyk – Właściciel Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa,
 2. Grzegorz Chudzik – Właściciel Firmy „Gregor Trans”,
 3. Robert Ciecholewski – Prezes Zarządu „Ciecholewski Wentylacje”,
 4. Krzysztof Czapiewski – Właściciel Firmy „Tele-sat”,
 5. Marek Podolski – Prezes Zarządu „Paktainer”,
 6. Elżbieta Rembiasz – Właściciel Firmy „Restal”,
 7. Tadeusz Rocławski – Specjalistyczny Gabinet Lekarski „Rokmed”,
 8. Zenon Sobiecki – Właściciel Firmy „Graso”,
 9. Mirosław Stosik – Właściciel Firmy „AB Uni-Servis”,
 10. Tadeusz Włodarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej „Iglotex” ,
 11. Zbigniew Świadek – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych,
 12. Andrzej Małkowski – Skarbnik Powiatu Starogardzkiego.

Do zakresu działalności Rady Gospodarczej Powiatu Starogardzkiego należy przedstawianie stanowisk w sprawach dotyczących:

 • współpracy ze Starostą Starogardzkim w szczególności:
  • opiniowania strategicznych dokumentów Powiatu Starogardzkiego, planów rozwoju, realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Wieloletnich Planów Finansowych (inwestycyjnych), powiatowych planów dróg;
  • koordynacji wspólnych działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i aktywacji osób bezrobotnych;
  • wyrażania opinii w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży;
  • realizowania wspólnie z władzami Powiatu projektów gospodarczych.
 • tworzenia wspólnego lobby przedsiębiorców i samorządowców w sprawach kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw,
 • reprezentowania interesów środowiska przedsiębiorców działających na terenie Powiatu Starogardzkiego,
 • tworzenia forum dla dyskusji nad sprawami społeczno-gospodarczymi Powiatu,
 • krzewienia wśród mieszkańców Powiatu Starogardzkiego, przedsiębiorców i firm rodzinnych idei działania na rzecz społeczeństwa.