Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Policja szuka ludzi z pasją i odwagą

Policja to nie tylko mundur, broń i syrena. To przede wszystkim służba społeczeństwu, która wymaga odwagi, odpowiedzialności i poświęcenia. Policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny, pomagają ludziom w potrzebie i zwalczają przestępczość. Służba w Policji to nie tylko wyzwanie, ale też satysfakcja i zaszczyt.

Jeśli chcesz dołączyć do grona policjantów, należy spełnić kilka warunków. Musisz być obywatelem Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie, być zdrowym fizycznie i psychicznie, oraz nie być skazanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto, jeżeli jesteś mężczyzną, powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej–czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesiony do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Jeśli spełniasz te warunki, możesz ubiegać się o przyjęcie do służby w policji. Musisz złożyć odpowiednie dokument, zaliczyć pozytywnie test z wiedzy, test sprawności fizycznej oraz test psychologiczny. W dalszej kolejności zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, złożysz ankietę bezpieczeństwa osobowego, która rozpocznie postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Ostatnim krokiem na Twojej drodze, jest ustalenie przez komisję lekarską Twojej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji. Zbada Cię 10 lekarzy orzeczników, wśród których są m.in.: psychiatra, neurolog, okulista, chirurg, laryngolog, chirurg-ortopeda. Jeśli przejdziesz te etapy, zostaniesz skierowany na kurs podstawowy w policyjnej szkole, gdzie zdobędziesz niezbędne umiejętności i wiedzę do pełnienia służby.

Służba w Policji to nie tylko obowiązki, ale też korzyści. Mundurowi mają stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i dodatki. Na chwilę obecną policjanci, którzy nie ukończyli 26 roku życia i odbyli 6,5 – miesięczne szkolenie zawodowe, otrzymają ok. 4.900 zł netto. Poza tym funkcjonariuszom przysługują: nagroda roczna tzw. trzynastka, nagrody jubileuszowe, równoważnik za umundurowanie, coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta, które uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, płatne nadgodziny oraz zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka.

Poza tym służba w tej formacji da Ci również możliwość rozwoju zawodowego i awansu, a także dostęp do różnych form wsparcia i opieki. Funkcjonariusze mają też możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań w ramach różnych specjalizacji i formacji policyjnych.

Jeśli chcesz być policjantem, nie zwlekaj i zgłoś się do najbliższej jednostki policji lub odwiedź stronę internetową https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/. Tam znajdziesz więcej informacji o rekrutacji, szkoleniu i służbie w policji. Dołącz do nas i zostań bohaterem codzienności!