Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rzecznik Prasowy

Ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Rzecznik Prasowy

Ewa Macholla-Jacewicz

e-mail: Ewa.Macholla@powiatstarogard.pl

tel. (+ 48 58) 767 35 95

tel. kom. (+48) 538 219 691

III piętro, pokój 316

Do podstawowych zadań Rzecznika Prasowego należy:

1) Prowadzenie zewnętrznej polityki informacyjnej Powiatu Starogardzkiego i współpraca z mediami.
2) Zapewnienie obsługi prasowej Starosty i Zarządu Powiatu.
3) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Starostwa i Powiatu Starogardzkiego w środkach masowego przekazu.
4) Przygotowywanie informacji o programach, działaniach i zamierzeniach Powiatu Starogardzkiego i Starostwa.
5) Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych Starosty i Zarządu Powiatu.
6) Redagowanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mediów w oparciu o stanowisko Starosty.
7) Przygotowywanie listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji oraz przygotowywanie innych pism zleconych przez Starostę.
8) Reprezentowanie Starosty podczas okolicznościowych wydarzeń.
9) Udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Zarządu Powiatu.
10) Redagowanie tekstów do Informatora Powiatu Starogardzkiego “Gazeta Powiatowa”.
11) Prowadzenie strony internetowej Powiatu Starogardzkiego oraz mediów społecznościowych, w tym wykonywanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń.
12) Koordynowanie przepływu informacji medialnych przygotowywanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego.
13) Tworzenie polityki informacyjnej Zarządu Powiatu oraz współpraca w zakresie promocji z Wydziałami Starostwa Powiatowego i instytucjami podległymi.
14) Rozpatrywanie spraw z wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz spraw z wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w tym prowadzenie ewidencji wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz ewidencji wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.