Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW


Sabina Pacholska-Rak

Kościuszki 17

83-200 Starogard Gd. 

starostwo@powiatstarogard.pl

 

Godziny przyjmowania konsumentów

od poniedziałku do piątku  8:00 – 11:00

Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu

 

Kontakt:

tel (58) 767 35 00
    (58) 767 35 81

 

Komu udziela porad Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 •  wyłącznie Konsumentom, czyli osobom fizycznym, które dokonały z przedsiębiorcą czynność prawną (zawarły umowę) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 [1] kodeksu cywilnego)
 •  wyłącznie mieszkańcom Powiatu Starogardzkiego

 

Do zadań Rzecznika należy m.in.: 

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenckich,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • udzielanie obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumenta.

 

Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę. Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

 • Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, przy czym osobom potrzebującym takiego wsparcia, 
 • Rzecznik może pomóc również  w sporządzeniu reklamacji, odstąpienia od umowy czy innego pisma. 
 • Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.
 • Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, można ją znaleźć pod tym adresem. https://www.ihgd.pl/

 

Rzecznik nie może:

 • rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, 
 • nakładać kar pieniężnych, 
 • wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. 

 

Mieszkańcy Powiatu Starogardzkiego mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich osobiście, telefonicznie bądź skorzystać z platformy e-puap. 

 

Zgłaszając się po poradę przynieś ze sobą wszystkie dokumenty istotne dla sprawy (np. dowód zakupu, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.).

 

Plik do pobrania:  

Wniosek do Rzecznika