Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Trwa remont internatu w Bolesławowie

Zarząd Powiatu – starosta Kazimierz Chyła oraz wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska – odwiedzili jedną z prowadzonych przez Powiat Starogardzki inwestycji. Chodzi o trwającą aktualnie termomodernizację budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie.

Trwa termomodernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie.

Jak widać na załączonych zdjęciach – praca wre, a budynek zmienia się diametralnie. W ramach inwestycji wymieniono już wszystkie okna i grzejniki, zamontowano panele fotowoltaiczne i docieplono część ścian zewnętrznych. Obecnie trwa wymiana instalacji elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej. Sukcesywnie remontowane są również pokoje mieszkalne. Wartość całego zadania, w skład którego wchodziła również modernizacja łącznika internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu, wyniesie ponad 6 milionów złotych.

Realizacja zadania jest niezwykle ważna z kilku powodów: przyczyni się do poprawy środowiska, obniży koszty utrzymania obiektu, a także wpłynie na poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu młodzieży przebywającej w internacie.