Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

O ważnych sprawach z wojewodą

Starosta Kazimierz Chyła zaprosił samorządowców z terenu naszego powiatu na konwent prezydenta, burmistrzów oraz wójtów z udziałem nowo wybranej wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz zaznaczyła, że najbardziej zależy jej, aby samorządy były samorządne.

Tematem posiedzenia były bieżące sprawy dotyczące samorządów, w tym m.in. utrzymanie w mocy dotychczasowych programów rządowych związanych z rozbudową dróg lokalnych, przyszłość projektów potwierdzonych promesami z Funduszu Polski Ład, podjęcia korekty ustawy śmieciowej, przewidywanych zmian w sposobie finansowania oświaty i udzielania subwencji oświatowych, roli Kuratora Oświatowych i racjonalizacji oświaty w gminach, decentralizacji sposobu ustalania taryf za wodę i ścieki oraz przywrócenie mocy decydowania o tym gminom, zaległości konserwatorskich w kontekście potrzeb uzyskania zgody w celu otrzymania dofinasowań unijnych na renowację zabytków.

Wojewoda Beata Rutkiewicz przyznała, że ważne jest wzmocnienie pozycji samorządów i w tej kwestii przewidziane są zmiany w prawie.  Podkreśliła, że obecny rząd nie przywiązuje wagi do centralizacji władzy. Zaznaczyła, że najbardziej zależy jej, aby samorządy były samorządne, a Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku był urzędem otwartym.

Kolejnym, ważnym punktem konwentu, było podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy w zakresie poprawy jakości doradztwa zawodowego na Kociewiu. Jest to projekt pilotażowy, w którym biorą udział wszystkie gminy, Powiat Starogardzki, a także Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd., Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy oraz Pomorska Szkoła Wyższa.