Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym – sprzedaż lokalu ul. Skarszewska m. Starogard Gdański

Ogłoszenia Wydziału Techniczno-Gospodarczego

Wykaz nieruchomości gruntowej z zasobu Skarbu Państwa, pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi jezior Płociczno Małe, Płociczno Duże i Pieszczenko, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu