Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Formularze do pobrania

Zawiadomienie o zbyciu

Terminy i sposoby zgłaszania

Termin na zawiadomienie dla wszystkich właścicieli pojazdów wynosi 30 dni od daty zapisanej na umowie (bądź fakturze) kupna-sprzedaży.

Zbycie pojazdu należy zgłosić u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczające jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Za niedopełnienie terminu zgłoszenie sprzedaży kara wyniesie 250 zł.

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji. Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej.

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu można dokonać w następujący sposób:

  • Droga elektroniczna z wykorzystaniem skrzynki podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – esp.pwpw.pl

Po zalogowaniu do systemu należy wybrać rodzaj wniosku, który zamierza się złożyć „Zgłoszenie zbycia pojazdu”, a następnie uzupełnić dane dotyczące właściciela oraz pojazdu. Załączamy skan umowy bądź faktury i podpisujemy wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wniosek zostanie przekazany do urzędu. Przy wysłanym wniosku pojawi się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to elektroniczne potwierdzenie równoważne z potwierdzeniem złożenia wniosku w urzędzie.

  • Droga elektroniczna z wykorzystaniem platformy ePUAP

Specjalnie przygotowany formularz ułatwi przekazanie niezbędnych danych, zadba o ich kompletność, a także pozwoli dołączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup/sprzedaż pojazdu.

Kliknij w link, by złożyć przez ePUAP zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/rejestracja-pojazdu/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2

  • Droga pocztowa

Istnieje możliwość zgłoszenia zbycia pojazdu drogą pocztową. Należy wtedy przesłać wypełniony wniosek – zawiadomienie o zbyciu dołączając do niego kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa, faktura). Formularz do pobrania znajdą Państwo powyżej.

  • Osobiście

Zgłoszenia zbycia pojazdu można składać osobiście w pokoju 019 lub 020 pobierając bilet B z automatu biletowego. Nie nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania na wizytę.

Ponadto zgłoszenie zbycia można również składać na punkcie informacyjnym Starostwa, gdzie można uzyskać na kopii dokumentów potwierdzenie złożenia wniosku. Zgłoszenie musi zawierać wypełniony wniosek oraz kopię umowy bądź faktury. Formularz do pobrania znajdą Państwo powyżej.