Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pierwsza rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terenie RP

Formularz do pobrania

Wniosek do rejestrację pojazdu

Forma złożenia wniosku

 • elektronicznie przez stronę esp.pwpw.pl
 • osobiście w Wydziale – umawiając się wcześniej na wizytę pod nr tel. 58 767 35 30 lub 58 767 35 36.

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku
 2. dowód własności pojazdu (faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu),
 3. świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
 4. w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium Polski przed 01.01.2016 r. oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,
 5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy,
 7. pełnomocnictwo.
 8. dodatkowo dokument do wglądu określający tożsamość.

Opłaty

 • samochód osobowy lub ciężarowy 160,00 zł,
 • motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa lub naczepa 120,00 zł,
 • motorower 110,00 zł.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie na stanowisku obsługi  klient otrzymuje pozwolenie czasowe (ważne 30 dni) i tablice rejestracyjne. Dowód rejestracyjny wydawany jest po wyprodukowaniu i przesłaniu go przez PWPW S.A. w Warszawie do Starostwa Powiatowego.