Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Konkursy ofert

Uchwała nr 197/1183/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2024 roku. Uchwała nr 197-1183-2024

 

Uchwała nr 195/1159/2024 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 

Uchwała nr 183/1140/2023 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konkursach ogłoszonych na 2024 rok 189-1140-2023 (1)

Uchwała nr 187/1122/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. – Uchwała nr 187-1122-2023.

Uchwała nr 187/1123/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: ,,Udzielanie poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej organizowanej przez Powiat Starogardzki” w 2024 roku – Uchwała nr 187-1123-2023

Uchwała nr 184/1103/2023 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku – Uchwała nr 184-1103-2023

Uchwała 184/1104/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku Uchwała nr 184-1104-2023

Uchwała nr 177/1063/2023 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego

uchwała

Uchwała nr 175/1050/2023 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego

uchwała

Uchwała nr 171/1032/2023  Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego

uchwała

 

Uchwała nr 164/1000/2023 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego

Uchwała

Uchwała nr 160/975/2023 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2023 roku

uchwała

Uchwała nr 157/953/2023 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

uchwała

Uchwała nr 150/929/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konkursach ogłoszonych na 2023 rok

uchwała

Uchwała Nr 147/916/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

uchwała

Uchwała Nr 145/906/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

uchwała

Uchwała Nr 145/907/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

Uchwała

 

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie otwartego konkursu ofert

Uchwała Nr 119/757/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2022 r. 

uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji

Uchwała Nr 116/747/2022 Zarządu Powiatu Starogardzkiego  z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji 

Uchwała Nr 112/720/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ,,Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą –
diagnoza psychologiczna, konsultacje i terapia” w latach 2022 – 2023

uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

Uchwała Nr 111/717/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

Uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej

Uchwała nr 109/703/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konkursach ogłoszonych na 2022 rok. 

uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Uchwała nr 108/689/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: ,,Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą – diagnoza psychologiczna, konsultacje i terapia” w latach 2022 – 2023. 

uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej

Uchwała nr 104/665/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku. 

Uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie naboru kandydatów

Uchwała nr 101/657/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Uchwała

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Uchwała nr 98/636/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 lipca 2021 roku

Uchwała Nr 98-636-2021

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji

Uchwała nr 97/634/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 15 lipca 2021 roku. 

Uchwała Nr 97-634-2021

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji 

Uchwała Nr 83/533/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 lutego 2021 r. 

Uchwała nr 83-533-2021

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA NR 82/524/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2021 r. 

Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Uchwała nr 81/520/2021 Zarządu Powiatu Starogardzkiego w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne

UCHWAŁA NR 81/519/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą – diagnoza psychologiczna, konsultacje i terapia”. 

Uchwała o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

UCHWAŁA NR 76/493/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

UCHWAŁA NR 72/466/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

UCHWAŁA NR 45/318/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2020 r.