Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Konkursy ofert


Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

UCHWAŁA NR 82/524/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2021 r. 

Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

UCHWAŁA NR 81/519/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: “Wsparcie osób z terenu Powiatu Starogardzkiego dotkniętych przemocą – diagnoza psychologiczna, konsultacje i terapia”. 

Uchwała o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

UCHWAŁA NR 76/493/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

UCHWAŁA NR 72/466/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Uchwała Zarządu Powiatu Starogardzkiego

UCHWAŁA NR 45/318/2020 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych w 2020 r.