Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dowody rejestracyjne

Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego

  • SMS z Wydziału Komunikacji

Podczas rejestrowania pojazdu w Referacie Komunikacji wystarczy w krótkim oświadczeniu podać numer swojego telefonu komórkowego, a w momencie dostarczenia zamawianych dokumentów do urzędu, system automatycznie wygeneruje komunikat, który trafi do Klienta.

W temacie wiadomości, która dotrze do interesanta, pojawi się nagłówek STAROSTWO, a przesłany SMS będzie miał następującą treść: Wydział Komunikacji w Starogardzie Gd. zaprasza po odbiór zamówionego dowodu rejestracyjnego.

Zapraszamy również do skorzystania z systemu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu sprawdzenie, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru.

TUTAJ sprawdzisz, czy jest gotowy dowód.

Zapraszamy po odbiór jeżeli dokument uzyska status „Dokument do odbioru w urzędzie„.

  • Informacja telefoniczna

Pod nr tel. 58 767 35 29  można dowiedzieć się, czy dowód jest w urzędzie gotowy do odbioru.

Po uzyskaniu informacji, że dowód jest gotowy do odbioru nie trzeba umawiać się telefonicznie na wizytę.

Do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego należy przedstawić:

  • pozwolenie czasowe (jeżeli było wydane) lub dowód rejestracyjny, w którym zamieszczono pieczątkę informującą o zgłoszeniu zmiany danych,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • pełnomocnictwo.

Dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu odebrać może właściciel. W przypadku, gdy jest dwóch właścicieli pojazdu, a przychodzi jeden z nich, potrzebne jest upoważnienie od drugiego. Jeżeli nie jest możliwy odbiór dowodu przez właściciela może on udzielić pisemnego pełnomocnictwa innej osobie. Zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru. Jeżeli przy składaniu wniosku dołączone zostało pełnomocnictwo i jest wciąż ważne, nie trzeba przynosić go ponownie.

.