Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Inicjatywa lokalna

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYM ZŁOŻENIEM WNIOSKU W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ


Dzięki inicjatywie lokalnej w powiecie starogardzkim zaspokojono bardzo wiele różnych potrzeb lokalnej społeczności. Zrealizowano wiele zadań publicznych określonych w art. 19b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz tych, których realizacja należy do obowiązków samorządu powiatowego. Ta forma wsparcia aktywności społecznej w naszym powiecie cieszy się coraz większą popularnością, inicjatywę lokalną podejmują stowarzyszenia i grupy nieformalne. 

 

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała 187-1120-2023 Uchwała 187/1120/2023 w sprawie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała z dnia 15 listopada 2023 roku.