Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wtórnik tablic

JEŚLI TABLICE REJESTRACYJNE ZNISZCZYŁY SIĘ, ZOSTAŁY ZGUBIONE LUB SKRADZIONE MOŻESZ WYROBIĆ WTÓRNIK ZACHOWUJĄC TEN SAM NUMER REJESTRACYJNY.


Formularz do pobrania

Wniosek o wtórnik

Forma złożenia wniosku

– w formie elektronicznej – wysyłając na adres komunikacja@powiatstarogard.pl skany wymaganych dokumentów.

– osobiście w Wydziale – pokój 19, literka D z automatu biletowego.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód rejestracyjny,
 3. dowód uiszczenia opłaty,
 4. aktualne ubezpieczenie OC,
 5. w przypadku gdy tablice zostały skradzione, stosowne oświadczenie od właściciela pojazdu
 6. jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli. Wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.

Opłaty

 • wtórnik tablicy rejestracyjnej samochodowej lub motocyklowej – 1 szt. – 52,50 zł,
 • wtórnik tablic rejestracyjnych samochodowych – 2 szt.  – 92,50 zł,
 • wtórnik tablicy rejestracyjnej motorowerowej – 1 szt.  – 42,50 zł,

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

 • Nr konta do opłat komunikacyjnych Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0005 5030 0817 
 • Nr konta do opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 

Przy dokonywaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy wpisać „Wtórnik tablicy rejestracyjnej o nr rej. GST… (podać nr rej. pojazdu)”.

Termin i sposób załatwienia

Czas oczekiwania na wtórnik wynosi do 7 dni roboczych. Po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 58 767 35 29.

Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest:

 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny,
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej;

Dodatkowe informacje

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 1.06.2018r. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych – zmianie uległa wielkość czcionki. Jeżeli tablica rejestracyjna, którą utraciłeś lub została zniszczona wydana była przed tą datą, wówczas zobowiązany jesteś do wyrobienia wtórnika dwóch tablic (zgodnych z obowiązującymi przepisami).