Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wyrejestrowanie – kasacja pojazdu

Formularz do pobrania

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Forma złożenia wniosku

 • elektronicznie przez stronę esp.pwpw.pl
 • osobiście w Wydziale – umawiając się wcześniej na wizytę pod nr tel. 58 767 35 30 lub 58 767 35 36
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez złożenie dokumentów na punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego.

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu bądź równoważny dokument wydany innym państwie wraz z tłumaczeniem.
 3. dowód rejestracyjny,
 4. tablice rejestracyjne,
 5. dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 6. jeżeli dane wnioskodawcy nie są zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo własności pojazdu (ciągłość umów w oryginale),
 7. potwierdzenie dokonania opłaty, jeżeli właściciel opłacił wcześniej za wyrejestrowanie,
 8. jeżeli wyrejestrowania dokonuje inna osoba, nie będąca właścicielem pojazdu, do dokumentów do wyrejestrowania proszę załączyć upoważnienie od właściciela. W przypadku, gdy jest dwóch właścicieli pojazdu, a przychodzi jeden z nich, potrzebne jest upoważnienie od drugiego.

Opłata skarbowa

 • od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł

Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 (w tytule przelewu proszę wpisać nr VIN lub nr rejestracyjny pojazdu) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie. 

Termin i sposób załatwienia

W przypadku osobistego załatwienia sprawy klient niezwłocznie na stanowisku obsługi  otrzymuje decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu. W przypadku złożenia dokumentów pocztą lub na punkcie informacyjnym termin na załatwienie spawy wynosi 30 dni od chwili złożenia wszystkich dokumentów wymaganych do wyrejestrowania pojazdu. Decyzja o wyrejestrowaniu odsyłana jest drogą pocztową.

Informację dodatkowe dla klienta

Wszystkie dokumenty wymagane do wyrejestrowania pojazdu należy przedłożyć w oryginale.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.