Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dokumenty do pobrania

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej Pobierz

druk wniosku – inicjatywa lokalna – Pobierz

druk sprawozdania – inicjatywa lokalna – Pobierz