Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dodatkowa tablica na bagażnik rowerowy

Jeśli masz zamontowany bagażnik rowerowy, który zakrywa tylną tablicę rejestracyjną musisz zamówić dodatkową tablicę.

Dodatkową tablicę rejestracyjną wydaje się dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla.

Formularz do pobrania

Wniosek o tablicę dodatkową

 

Forma złożenia wniosku

– w formie elektronicznej – wysyłając na adres komunikacja@powiatstarogard.pl skany wymaganych dokumentów

– osobiście w Wydziale – pokój 19, literka D z automatu biletowego.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. dowód rejestracyjny,
  3. dowód uiszczenia opłaty,
  4. pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu. Wzór pełnomocnictwa można pobrać tutaj.

Opłaty

  • za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej – 52,50 zł,
  • w przypadku pełnomocnictwa – 17,00 zł,

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.  

Przy dokonywaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy wpisać „Dodatkowa tablica rejestracyjna o nr rej. GST… (podać nr rej. pojazdu)”.

Opłaty związane z powyższymi sprawami mogą Państwo uiścić przelewem na podane niżej konta.

Nr konta do opłat za wydanie dodatkowej tablicy
Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0005 5030 0817 (w tytule przelewu proszę wpisać czego dotyczy opłata)

Nr konta do opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa
Urząd Miasta Starogard Gdański nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 (w tytule przelewu proszę wpisać czego dotyczy opłata)

 

Termin i sposób załatwienia

Dodatkowa tablica rejestracyjna będzie gotowa w ciągu 7 dni roboczych. Po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 58 767 35 29.

Do odbioru dodatkowej tablicy wymagany jest:

  • dowód rejestracyjny,
  • dowód osobisty.

Pamiętaj! Gdy sprzedasz pojazd musisz, oddać kupującemu dodatkową tablicę.