Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Opłaty dotyczące rejestracji pojazdów

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów

 • samochód sprowadzony z zagranicy 161,50 zł
 • samochód krajowy z wymianą tablic – 161,50 zł
 • samochód krajowy bez wymiany tablic – 67,00 zł
 • motocykl sprowadzony z zagranicy  – 121,50 zł
 • motocykl krajowy – 121,50 zł
 • motocykl bez wymiany tablicy – 67,00 zł
 • przyczepa – 121,50 zł
 • przyczepa bez wymiany tablicy  – 67,00 zł
 • ciągnik rolniczy – 121,50 zł
 • motorower – 111,50 zł
 • motorower bez wymiany tablicy – 67,00 zł

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową

 • samochód – 62,00 zł
 • przyczepa – 40,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych

 • samochód – 112,00 zł
 • przyczepa – 67,75 zł

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
  opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu
 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 • bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych

 • samochód (dwie tablice) – 93,00 zł
 • samochód (jedna tablica) – 53,00 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 53,00 zł
 • motorower – 43,00 zł

Opłaty skarbowe 

 • Zaświadczenie – 17,00 zł
 • Pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe (kasacja) – 10,00 zł