Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Opłaty dotyczące rejestracji pojazdów

Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów

 • samochód sprowadzony z zagranicy 160,00 zł
 • samochód krajowy z wymianą tablic – 160,00 zł
 • samochód krajowy bez wymiany tablic – 66,50 zł
 • motocykl sprowadzony z zagranicy  – 120,00 zł
 • motocykl krajowy – 120,00 zł
 • motocykl bez wymiany tablicy – 66,50 zł
 • przyczepa – 120,00 zł
 • przyczepa bez wymiany tablicy  – 66,50 zł
 • ciągnik rolniczy – 120,00 zł
 • motorower – 110,00 zł
 • motorower bez wymiany tablicy – 66,50 zł

Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową

 • samochód – 61,00 zł
 • przyczepa – 39,75 zł
 • motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 36,75 zł

Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych

 • samochód – 111,00 zł
 • przyczepa – 64,75 zł

Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
  opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu
 • od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25zł

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 • bez pozwolenia czasowego – 54,00 zł
 • z pozwoleniem czasowym – 72,50 zł

Wtórnik dowodu rejestracyjnego – 72,50 zł

Wtórnik tablic rejestracyjnych

 • samochód (dwie tablice) – 92,50 zł
 • samochód (jedna tablica) – 52,50 zł
 • przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl – 52,50 zł
 • motorower – 42,50 zł

Opłaty skarbowe 

 • Zaświadczenie – 17,00 zł
 • Pełnomocnictwo – 17,00 zł
 • Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu na stałe (kasacja) – 10,00 zł