Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pomoc w wypełnieniu elektronicznych wniosków dotyczących rejestracji

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA  WNIOSKÓW O REJESTRACJĘ POJAZDU ORAZ DOTYCZĄCYCH INNYCH SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI ZA POMOCĄ SKRZYNKI PODAWCZEJ POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – WWW.ESP.PWPW.PL


Spróbuj to proste!

1.Wejdź na stronę www.esp.pwpw.pl

Zrzut ekranu strony logowania z elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

 

2. Zarejestruj się.

Zrzut ekranu formularza rejestracji użytkownika elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

 

Nie zapomnij podać swojego nr telefonu!

 

3. Z Menu wybierz „Złóż wniosek”.

Zrzut ekranu menu elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

 

4. Wybierz województwo i nasze starostwo.

Zrzut ekranu rubryki wyboru urzędu i sprawy z elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

 

5. Wybierz jaką sprawę z zakresu rejestracji chcesz załatwić.

Zrzut ekranu rozwijanego menu spraw z elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

 

6. Wprowadź dane dotyczące pojazdu.

Zrzut ekranu rubryki danych pojazdu z elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

 

7. Dodaj załączniki, czyli skany wszystkich dokumentów potrzebnych do załatwienia danej sprawy. Informację o wymagany dokumentach znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Zrzut ekranu rubryki dodawania załączników z elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

Załączniki mogą być w formatach: JPG/JPEG lub preferowany przez nas PDF.

Dla załączników typu JPG i JPEG wielkość nie może być większa niż 200KB.
Dla załączników typu PDF wielkość nie może być większa niż 2048KB na stronę.

 

8. Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Zrzut ekranu rubryki wyboru podpisu wniosku z elektronicznej skrzynki podawczej systemu pojazd i kierowca

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Profil zaufany jest bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
Źródło: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany

 

9. Gotowe! Wniosek złożony!

Gdy wniosek przejdzie proces weryfikacji technicznej i zostanie przekazany do urzędu przy wysłanym wniosku pojawi się Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to elektroniczne potwierdzenie równoważne z potwierdzeniem złożenia wniosku w urzędzie.

 

10. Umówimy Cię na wizytę w Wydziale Komunikacji.

W przypadku składania wniosku o rejestrację po pozytywnym sprawdzeniu wniosku właściciel pojazdu będzie telefonicznie umówiony na wizytę celem przedstawienia oryginałów wymaganych dokumentów oraz tablic rejestracyjnych. Równocześnie właściciel odbierze pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną lub decyzję o wyrejestrowaniu.

Wszelkie opłaty związane z rejestracją pojazdów załatwisz w urzędzie lub przelewem na podane na stronie głównej konta. W przypadku płatności przelewem prosimy o zabranie potwierdzenia dokonania przelewu na wizytę bądź dołączenie skanu do wniosku.

 

11. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy:

Pomoc do obsługi strony znajdziesz pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

e-mail do PWPW dla Obywatela (pomoc techniczna): esp.pik@pwpw.pl

Nr telefonu do Wydziału Komunikacji  58 767 35 36.