Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego dla kategorii I i II

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II,III,IV na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

 Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłaty

 1. w kategorii I – 100 zł,
 2. w kategorii II:
  1. 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  2. 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  3. 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  4. 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

 

Termin załatwienia sprawy

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie