Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pojazdy odholowane z dróg na parking strzeżony Starostwa

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Starogardzkiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

Gdańska 35
82-200 Starogard Gdański
odbiór od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00- 15:00

Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu telefonicznie (58 767 35 92) lub osobiście w Starostwie w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg (pokój nr 302).

Wpłaty należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:

Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0005 5030 0817

na druku płatności należy umieścić następujące dane:

  • marka i nr rejestracyjny pojazdu,
  • kwota za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie),
  • opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu (ilość dób przechowywania pomnożona przez stawkę za dobę przechowywania).

W celu odebrania pojazdu należy:

  1. dokonać płatności na rachunek bankowy Starostwa podany wyżej, po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Wydziału, w celu ustalenia wysokości opłaty,
  2. potwierdzenie przelewu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w punkcie informacyjnym lub drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiatstarogard.pl,
  3. udać się do Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim lub Straży Miejskiej (jednostka wydająca dyspozycję usunięcia pojazdu) z dowodem wpłaty w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu,
  4. odbiór pojazdu z parkingu po okazaniu w/w dokumentów.