Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pojazdy odholowane z dróg na parking strzeżony Starostwa

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Starogardzkiego parkingu strzeżonym.

Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest po przedstawieniu zezwolenia na odbiór pojazdu.

W związku z wygaśnięciem z dnem 13 września 2019 roku, na mocy Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 roku (sygn. akt K6/17), przepisów art. 130a ust. 5c i 130a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w zakresie w jakim odnoszą się do uzależnienia wydania pojazdu od uiszczania opłaty) przy odbiorze pojazdu nie jest wymagane okazanie dowodu wpłaty.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

  1. Gdańska 35
    82-200 Starogard Gdański
    odbiór od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00- 15:00

Wpłaty należy dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:

Bank Millenium 70 1160 2202 0000 0005 5030 0817

na druku płatności należy umieścić następujące dane:

– holowanie i parkowanie pojazdu marki…….. o nr rejestracyjnym ……. wraz z danymi właściciela

– łączną kwotę do zapłaty

Wysokość łącznej opłaty tj. za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie) oraz opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu (ilość dób przechowywania pomnożona przez stawkę za dobę przechowywania) zostanie naliczona przez pracownika parkingu strzeżonego.

W celu odebrania pojazdu należy:

  1. udać się do Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim lub Straży Miejskiej (jednostka wydająca dyspozycję usunięcia pojazdu) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu,
  2. zgłosić się na parking w celu odebrania pojazdu oraz uzyskania łącznej kwoty do zapłaty za holowanie i parkowanie pojazdu.
  3. w ciągu 7 dni od dnia odebrania pojazdu z parkingu dokonać wpłaty na rachunek bankowy Starostwa podany wyżej.
  4. odbiór pojazdu z parkingu po okazaniu w/w dokument