Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Formularz do pobrania

wniosek-licencja pośrednictwo

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: „Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie” oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
  3. oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5 c ust. 1 pkt. 1,
  4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt. 2,
  5. dowód uiszczenie opłaty za wydanie licencji.

 

Opłaty

  • na 15 lat – 800 zł,
  • na 30 lat – 900 zł,
  • na 50 lat – 1000 zł.

Opłaty związane z powyższymi sprawami mogą Państwo uiścić przelewem na podane niżej konto.

Nr konta do opłat za zezwolenia, licencje, zaświadczenia, wpisy, uprawnienia
Bank Millennium 70 1160 2202 0000 0005 5030 0817 (w tytule przelewu proszę wpisać czego dotyczy opłata)

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.