Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

Formularz do pobrania

Wniosek o wpis do ewidencji diagnostów

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. załączniki:
    1. świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej,
    2. zaświadczenie o ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie,
    3. zaświadczenie o posiadanej praktyce zawodowej,
  1. dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 48 zł za nadanie uprawnienia dla diagnostów do wykonywania badań technicznych.

 

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wszystkich dokumentów.