Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci

„PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM OBIEKTÓW 2 CENTRÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W POWIECIE STAROGARDZKIM W RAMACH KSZTAŁTOWANIA SIECI PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM”


Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe

Działanie 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Okres realizacji: 01.01.2017- 30.06.2019

Beneficjent: Powiat Starogardzki

Wartość projektu: 17 457 463,75 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 387 698,42 zł

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie starogardzkim, wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych oraz dostosowanie wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego na rzecz gospodarki. Projekt polegał na ukształtowaniu sieci szkół zawodowych z powiatu starogardzkiego: Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, Technikum w Owidzu, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie m. in.:

  • poprzez modernizację i przebudowę dwóch centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego (nowopowstałe Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz modernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie – 3 obiekty),
  • wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu.

Projekt przyczynił się do poszerzenia ofert kształcenia ustawicznego w powiecie poprzez realizację szeregu kursów i szkoleń. Uczniom został zapewniony dostęp do najnowszych technologii i usług cyfrowych.

Pracownie dwóch zmodernizowanych centrów zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia do praktycznej nauki zawodu, a także na potrzeby przeprowadzania przez szkoły egzaminów zawodowych.

Wyposażono pracownie do nauki zawodów takich jak: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik,  technik elektronik, technik hodowli koni, technik rolnik. Technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik przetwórstwa rolno-spożywczego, technik logistyk, technik mechanik, technik stolarz, technik spedytor, technik technolog drewna.

Zakupiono m.in.: komputery stacjonarne i przenośne, biurka i krzesła szkolne, stoły wykładowo- montażowe, zestawy symulacyjne,  projektory, routery, switche, ekrany projekcyjne, tokarkę edukacyjną, stanowiska robocze do praktycznej nauki zawodu jednofazowe/trójfazowe, stół probierczy, stanowisko testowania turbosprężarek, stoły ślusarskie, imadła, wiertarki, szlifierki, giętarkę, frezarkę, przecinarkę taśmową, tunel foliowy, spychacz czołowy, ciągnik wielofunkcyjny, rębak do gałęzi, wózek widłowy, przyczepę jednoosiową, ciągnik rolniczy, pług obracalny, brona, siewnik punktowy z zasobnikiem na nawozy, przyczepę do przewozu koni, wagonetkę z budą, maratonkę treningową, siodła skokowe i ogólnoużytkowe, bryczkę, łódź wiosłową oraz wiele innych.

W ramach projektu zrealizowano także kształcenie ustawiczne w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, Kursów Umiejętności Zawodowych i szkoleń w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim  oraz Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie (29 kursów – realizowanych w kilku grupach). Każda z form wsparcia kończyła się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, certyfikatem lub licencją i pozwalała na poszerzenie kwalifikacji w danym zawodzie. Przeprowadzono m.in.: kurs operatora wózków widłowych, kurs MS Excel, kurs MS Word, kurs obsługi programów do projektowania 2D, kurs obsługi programów do projektowania 3D, kurs operatora kombajnów zbożowych, kurs prawa jazdy kat. B, kurs specjalista ds. transportu i logistyki, kurs certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego, kurs  organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów, kurs montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, kurs transportu zwierząt, kurs korekcji racic, kurs inseminacji bydła, kurs powożenia, kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, kurs projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu, kurs jazdy konnej, kurs prowadzenia rachunkowości, kurs rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych oraz wiele innych.