Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pomorskie S.O.S.

Cel projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany był w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane były granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu jest zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 9 814 926,29 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 342 687,35 

Otrzymane Granty dla Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Starogardzkim:

Kwota Grantu dla DPS Rokocin: 103 043,01 zł, w tym:

  • środki Unii Europejskiej – 87 586,56 zł
  • środki Budżetu Państwa – 15 456,45 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, w ramach grantu wyposażono w: lampy do dekontaminacji, jonizato-ozonator z opcją czyszczenia powietrza, maty dezynfekcyjne, dozowniki łokciowe metalowe, łóżko medyczne szpitalne (z materacem nieprzepuszczalnym i wysięgnikiem do wstawania), koncentrator tlenu, ssak medyczny, stojak na kroplówki, termometry bezdotykowe, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, okulary ochronne, kombinezony ochronne jednorazowe, ochraniacze na obuwie, maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe.

Kwota Grantu dla DPS Starogard Gdański: 64 612,32 zł, w tym:

  • środki Unii Europejskiej 54 920,47 zł
  • środki Budżetu Państwa 9 691,85 zł

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, w ramach grantu wyposażono w: lampy do dekontaminacji (bakteriobójcze), jonizato-ozonator z opcją czyszczenia powietrza, maty dezynfekcyjne, dozowniki łokciowe metalowe, automatyczny dozownik, system rozpylania substancji chemicznych SWITCH TANK, koncentrator tlenu, ssak medyczny, stojaki na kroplówki, termometry bezdotykowe, pojemniki na odpady medyczne, pościel jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji rąk, preparaty dezynfekcyjne na bazie kwasu mlekowego i nadtlenku wodoru (poj. 10 l), skoncentrowane preparaty myjąco-dezynfekcyjne do armatury sanitarnej (pok. 5 l), okulary ochronne, kombinezony wielokrotnego użytku, fartuchy ochronny wielokrotnego użytku, ochraniacze na obuwie, czepki jednorazowe, maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe.

Kwota Grantu dla DPS Szpęgawsk: 252 313,05 zł, w tym:

  • środki Unii Europejskiej – 214 466,09 zł
  • środki Budżetu Państwa – 37 846,96 zł

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, w ramach grantu wyposażono w: jonizato-ozonator z opcją czyszczenia powietrza, lampy do dekontaminacji, maty dezynfekcyjne, system rozpylania substancji chemicznych SWITCH TANK, łóżka medyczne szpitalne (z materacem nieprzepuszczalnym i wysięgnikiem do wstawania), koncentrator tlenu, ssak medyczny, stojak na kroplówki, defibrylator przenośny, aparat EKG, pościel jednorazowego użytku, krzesło – ławeczka prysznicowa, podnośnik transportowo-kąpielowy, okulary ochronne, fartuch ochronny wielokrotnego użytku, czepki jednorazowe, rękawice jednorazowe.

Logotypy od lewej strony: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita polska, urząd marszałkowski województwa pomorskiego, Unia Europejska