Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pomorskie pomaga

Cel projektu: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efekt projektu: zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203 

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał trzy Granty, których celem jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie, Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. W ramach Grantu Powiat Starogardzki zawnioskował o realizację następujących form wsparcia: 

1) Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS,

2) Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania

3) Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą
w kwarantannie).

Otrzymane dofinansowanie:

DPS Starogard Gdański: 206 300,00 zł

DPS Rokocin: 297 700,00 zł

DPS Szpęgawsk: 715 250,00 zł

Plakat dotyczący projektu Pomorskie Pomaga