Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki

„ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT STAROGARDZKI”


Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu starogardzkiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii czy nauk społecznych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w programie „Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki”. Wsparcie uczniów uzdolnionych przyczyni się do wzrostu poziomu osiągnięć edukacyjnych mierzonych zarówno wynikami egzaminów zewnętrznych, jak i skalą uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

Plakat informacyjny projektu Zdolni z Pomorza

W ramach projektu:

  • odbywają się zajęcia pozalekcyjne,
  • organizowane są wyjazdy na spotkania akademickie,
  • przyznawane są stypendia dla uczniów,
  • doposażone zostały pracowanie w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego.

Wartość projektu 1 421554,08 zł, w tym dofinasowanie 1 350 476,38 zł.

Projekt realizowany jest do października 2023 roku.

Dane kontaktowe:

  • Koordynator projektu: Daria Laser, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, tel.: 58 767 35 78, adres e mail: daria.laser@powiatstarogard.pl
  • Lokalny Opiekun Pedagogiczno – Metodyczny: Wiesława Górska, Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego: ul. Hallera 34, tel.: 58 56 229 03, adres e mail czerwonyogolniak@wp.pl

Zapraszamy uczestników projektu na stronę https://zdolnizpomorza.pl/ oraz na profil na Facebooku https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/

Logotyp Zdolni z pomorza