Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Termomodernizacja

Projekt

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 czerwca 2016 r. w Gdańsku, pomiędzy Województwem Pomorskim, a Powiatem Starogardzkim. Wartość umowy to aż 21 283 952,85 zł, z czego dofinansowanie stanowi 15 840 197,78 zł. 

W projekcie brały udział cztery jednostki samorządu terytorialnego tj. Powiat Starogardzki, będący Liderem Projektu, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański i Gmina Bobowo będące Partnerami Projektu, które razem tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (MOF).

Realizacja – Przedmiot projektu 

Przedmiotem projektu była termomodernizacja 26 budynków użyteczności publicznej z obszaru MOF. Były to obiekty, które nie spełniały obowiązujących norm w zakresie energochłonności, i charakteryzowały się wysokim stopniem utraty ciepła. Szacuje się, że łącznie straty energii w budynkach wynosiły blisko 52 %. 

Okres realizacji projektu:

Początek: 1 października 2016 r.

Koniec: 30 września 2019 r.

Cel główny:

Poprawa efektywności energetycznej 26 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie MOF Starogardu Gdańskiego.

Cele pośrednie:

1. Dostosowanie współczynników przenikania ciepła dla wszystkich rodzajów przegród do norm obowiązujących od roku 2017.

2. Poprawa estetyki i komfortu korzystania z obiektów.

3. Zmniejszenie kosztów ogrzewania.

4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu, dwutlenku węgla oraz pyłu zawieszonego PM 10. 

Efekt:

1. Poprawa efektywności energetycznej o 52,8 % średnio na budynek.

2. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną o 9 821 308,70 kWh/rok.

3. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 2 159,40 ton równoważnika CO2.

Powiat Starogardzki 

W ramach projektu do modernizacji zaplanowano 10 budynków należących do Powiatu Starogardzkiego:

– 4 budynki II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

– Zespół Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego w Starogardzie Gdańskim

– Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

– Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu

– Budynek Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim

– Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (budynek Dworku)

– Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku (budynek Pawilonów)