Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Starogardzki

Powiat Starogardzki jest organem prowadzącym dla szkół i zespołów szkół ponadpodstawowych usytuowanych w Starogardzie Gdańskim, Skórczu, Czarnej Wodzie, Bolesławowie i Owidzu.

System edukacji uzupełniają: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Ognisko Pracy Pozaszkolnej, placówki mające siedzibę w Starogardzie Gdańskim. Obsługą finansowo-księgową tych placówek realizuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych. Szkoły i zespoły szkół – z wyjątkiem Zespołu Szkół w Czarnej Wodzie – mają własną administrację finansowo-księgową.

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Starogardzki w pełni suwerennie planują, organizują i realizują pracę swoich jednostek w oparciu o własną administrację.

Powiat Starogardzki jest organem prowadzącym dla I Liceum Ogólnokształcącego              w Starogardzie Gdańskim, II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych                                    w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie, Technikum w Owidzu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gd.

adres: 83-200 Starogard Gdański, Hallera 34

telefon: 58 5622903

www: http://www.lo.internetdsl.pl

e-mail:  czerwonyogolniak@wp.pl

 

Kierownictwo szkoły:

Dyrektor Wiesława Górska

Wicedyrektor Adam Brunke

 

Baza materialna szkoły:

 • budynek główny z końca XIX wieku, w którym znajdują się sale lekcyjne i gabinety, część administracyjna,
 • sala gimnastyczna z zapleczem,
 • budynek biblioteki, czytelni i gabinetu psychologa,
 • nowoczesne, wielofunkcyjne boisko szkolne,
 • urządzone na zewnątrz budynków ogrody służące walorom estetycznym i wypoczynkowym młodzieży i nauczycieli.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd.

adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 131

telefon: 58 562309

www: http://www.2lo.stg.pl

e-mail:  skora@zipnet.com.pl

 

Kierownictwo szkoły:

Dyrektor Hanna Gałązka-Janas

Wicedyrektor Beata Mokwa

 

Baza materialna szkoły:

 • budynek główny szkoły połączony łącznikiem z budynkiem, w którym znajduje się aula szkolna, pracownie i zaplecze sali gimnastycznej; budynek główny posiada windę, na ostatnim piętrze mieści się biblioteka szkolna i czytelnia,
 • sala gimnastyczna,
 • urządzenia do rekreacji na zewnątrz budynków, ogród – tereny zielone – służący do podniesienia estetyki otoczenia szkoły i wypoczynkowi uczniów i nauczycieli.

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.

adres: 83-200 Starogard Gdański, Sobieskiego 6

telefon: 58 5622249

www: http://www.zse.com.pl

e-mail:  szkola@zse.com.pl

 

Kierownictwo szkoły:

Dyrektor Tadeusz Burczyk

Wicedyrektor Stanisława Głąb-Brandt i Andrzej Prabucki

 

W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzi: Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich i  Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W skład KCKU wchodzi Szkoła Policealna dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcące dla     Dorosłych. KCKU organizuje również kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Baza materialna szkoły:

 • budynek główny składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem,
 • hala sportowa z zapleczem połączona z budynkiem głównym,
 • teren wokół szkoły jest otoczony zielenią, jest niewielki plac sportowy przed budynkiem głównym,
 • Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzące w skład ZSE ma swoją siedzibę w nowoczesnym (z windą) budynku przy ulicy Kościuszki 15; przed budynkiem jest urządzony teren rekreacyjny z zielenią służący uczniom i nauczycielom do wypoczynku na przerwach. Pracownie w KCKU są wyposażone w bardzo nowoczesne pomoce naukowe i urządzenia.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starogardzie Gdańskim

adres: 83-200 Starogard Gdański, Paderewskiego 11

telefon: 58 5625081

www: http://www.zsz.td.pl

e-mail: sekretariat@zszstarogard.pl

 

Kierownictwo szkoły:

Dyrektor Ireneusz Osowicki

Wicedyrektor Daria Sandomierska-Muzioł i Łukasz Kromer

 

W skład Zespołu Szkół zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wchodzą: Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

Baza materialna szkoły :

 • budynek główny,
 • pracownie na parterze budynku KCKZ w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 15,
 • wielofunkcyjne boisko szkolne,
 • budynek pracowni zawodów budowlanych.

 

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

adres: 83-211 Jabłowo, Owidz ul. Szkolna 6

telefon: 58 5624825

www: http://www.technikumowidz.pl

e-mail:  poczta@technikumowidz.pl

 

Kierownictwo szkoły :

Dyrektor Marzena Waśkowska

Wicedyrektor Jacek Hofman

 

Baza materialna szkoły:

 • budynek główny połączony łącznikiem z salą gimnastyczną,
 • budynek internatu, w którym mieści się internat z kuchnią i stołówką oraz gabinetami do kształcenia zawodowego,
 • gabinety specjalistyczne w KCKZ w Starogardzie Gd. Przy ulicy Kościuszki 15 – na parterze,
 • boiska do gier zespołowych i lekkoatletyki,
 • rozległy teren ogrodów i miejsc spacerowych dla młodzieży i nauczycieli

 

Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Bolesławowie

adres : 83-250 Skarszewy, Bolesławowo 15

telefon : 58 5882236

www : http://boleslawowo.pl

e-mail :  szkola@boleslawowo.pl

 

Kierownictwo szkoły :

Dyrektor Alfred Porte’e

Wicedyrektor Alicja Radlińska

 

W skład Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie wchodzą: Technikum w Bolesławowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego.

 

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzi Szkoła Policealna oraz są organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe. Uzupełnieniem jest gospodarstwo rolne, zwierzęta hodowlane, obiekty gospodarskie wyremontowane za kwotę 7.992.000 zł ze środków UE w 2018 r. i park maszynowy – wzbogacony dzięki zakupom ze  środków Unii Europejskiej
za kwotę ponad 2.500.000 zł.

 

Baza materialna szkoły:

 • budynek główny szkoły (dawny pałac) połączony z salą gimnastyczną z zapleczem,
 • internat z kuchnią i stołówką,
 • drugi internat w budynku mieszkalnym,
 • budynki gospodarcze i do hodowli zwierząt (stajnia z krytą i ogrzewaną ujeżdżalnią),
  2 budynki, w których mieszczą się pracownie specjalistyczne i sale dydaktyczne, budynki, w których są hodowane zwierzęta i ptactwo, stodoły i szereg innych, drobnych budynków wykorzystywanych do działalności dydaktycznej i gospodarczej,
 • park i tereny zielone służące rekreacji,
 • boisko do gier.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu

adres: 83-220 Skórcz, Kociewska 2

telefon: 58 5824250

www: http://zspskorcz.pl

e-mail:  sekretariat@zspskorcz.pl

 

Kierownictwo szkoły :

Dyrektor Tomasz Piechowski

Wicedyrektor Marzena Torbicka

 

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu wchodzi: Technikum,  Szkoła Branżowa I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła branżowa ma swoją siedzibę
w Smętowie Granicznym.

 

Baza materialna szkoły: 

 • budynek główny szkoły
 • budynek gospodarczy
 • internat z kuchnią i stołówką
 • sala gimnastyczna wielofunkcyjna
 • budynek szkolny w Smętowie Granicznym 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie

adres: 83-262 Czarna Woda, Mickiewicza 1J

telefon: 58 5878400

www: http://zspczarnawoda.pl

e-mail:  zspczarwod@poczta.onet.pl

 

Kierownictwo szkoły :

Dyrektor Małgorzata Suchocka

 

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie wchodzi: Branżowa Szkoła
I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum.

 

Baza materialna szkoły: 

 • budynek główny szkoły przy ulicy Mickiewicza 1J został oddany do użytku
  na rok szkolny 2015/2016.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kazimierza Kirejczyka w Starogardzie Gdańskim

adres: 83-200 Starogard Gdański, Chojnicka 70

telefon: 58 5622269

www: http://soswstarogard.pl

e-mail:  osw.starogard@wp.pl

 

Kierownictwo szkoły :

Dyrektor Katarzyna Malinowska

Wicedyrektor Roma Czapiewska i Tomasz Cesarz

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim  wchodzą: przedszkole specjalne, Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz szkoły przyszpitalne: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące działające w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

 

Baza materialna placówki : 

 • budynek główny,
 • internat z windą i zapleczem kuchennym,
 • sale dydaktyczne w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.,
 • instalacje do zabawy i rozwoju dzieci na urządzonych terenach zielonych
  w obrębie

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

adres: 83-200 Starogard Gdański, Sikorskiego 26

telefon: 58 5613326

www: http://www.oppstarogard.pl

e-mail:  opp@oppstarogard.pl

 

Kierownictwo placówki :

Dyrektor Grzegorz Oller

 

Placówka pełni rolę animatora, organizatora i realizatora wydarzeń z zakresu kultury, których celem jest rozwój talentów i zainteresowań pozaszkolnych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Starogardzkiego.

 

Baza materialna placówki : 

 • budynek z aulą i pracowniami do prowadzenia różnego rodzaju zajęć.

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Starogardzie Gdańskim

adres: 83-200 Starogard Gdański, Hallera 36

telefon: 58 5624722

www: http://www.mosstarogard.pl

e-mail:  mosstarogard@gmail.com

 

Kierownictwo placówki :

Dyrektor Tomasz Janowicz

 

Zadaniem placówki jest przeprowadzanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu
o własną salę i sale szkół oraz boiska. MOS jest organizatorem imprez sportowych, współzawodnictwa międzyszkolnego oraz realizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej na terenie Powiatu  Starogardzkiego.

 

Baza materialna placówki : 

 • budynek w którym znajdują się pomieszczenia biurowe i gabinety specjalistyczne,
 • sala sportowa.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim

adres: 83-200 Starogard Gdański, Grunwaldzka 28

telefon: 58 5622982

www: http://www.pppstarogard.pl

e-mail:  ppp.starogard@wp.pl

 

Kierownictwo placówki :

Dyrektor Bernadeta Grunwald

 

Zadaniem PPP jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z dysfunkcji uczniów. Placówka prowadzi orzecznictwo dla dzieci i młodzieży w Powiecie Starogardzkim, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych w szkołach. Zajmuje się prowadzeniem terapii i działalnością szkoleniową.

 

Baza materialna placówki : 

 • budynek usytuowany na dużej działce, z windą, parkingiem i otaczającym go ogrodem z miejscami do wypoczynku. W budynku usytuowana jest administracja i gabinety

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim

adres: 83-200 Starogard Gdański   ul. Sikorskiego 26

telefon: 58 5623543

e-mail:  zeappo@wp.pl

 

Kierownictwo placówki :

Dyrektor Tomasz Konopko

 

Placówka wykonuje zadania z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowej      zlecane przez Zarząd Powiatu.

Siedzibą placówki jest budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 26.