Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Kierowanie nieletnich do MOW

WYMAGANE DOKUMENTY


Podstawą skierowania nieletniego do MOW jest postanowienie sądu.

Skierowanie jest wystawiane przez samorząd w miejscu zamieszkania tj. Starosta Starogardzki.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY                          

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim parter – przy wejściu lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze składaniem wniosku można uzyskać w Wydziale Edukacji pod numerem tel. 58 7673576.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Czas oczekiwania na wskazanie/skierowanie jest uzależniony od ilości – aktualnie – wolnych miejsc w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Procedura kierowania i umieszczania w MOW: postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydaje wskazanie  do konkretnego MOW. Na podstawie wskazania Starosta wydaje skierowanie. Te dokumenty są opracowywane w wersji elektronicznej, dzięki systemowi teleinformatycznemu Ośrodka Kierowania. W dalszej kolejności samorząd kompletuje dokumenty i wysyła je do wskazanej placówki. Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletni.

 

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

www.ore.edu.pl; tel. 22 8759715;  e-mail :  systemkierowania@ore.edu.pl

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

PODSTAWA PRAWNA

§1 i §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym