Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych – ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji

WYMAGANE DOKUMENTY


  1. Wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – załącznik do pobrania
  2. Informacja o faktycznej liczbie uczniów składana do 10-tego każdego miesiąca – załącznik do pobrania
  3. Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Starogardzkiego składane do 15 stycznia – załącznik do pobrania

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Punkt Informacyjny Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim parter – przy wejściu lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje w sprawach związanych z dotacjami dla szkół/placówek można uzyskać w Wydziale Edukacji osobiście lub pod numerem tel. 58 7673575.

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z zachowaniem terminów zgodny z k.p.a.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji