Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Obsługa Klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg odbywa się przy pomocy systemu zarządzania kolejką dla poniższych grup spraw:

Grupa A – rejestracja pojazdów (pokój 014 i 015),

Grupa B – odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłoszenia zbycia/nabycia – pokój (019 i 020),

Grupa C – prawa jazdy (pokój 012),

Grupa D – wtórniki tablic i wymiana zapełnionych dowodów rejestracyjnych (pokój 19).

Bilety wydawane są z automatu biletowego, znajdującego się na wejściu do wydziału komunikacji (parter budynku starostwa) w dni robocze od godziny 7:45.

1. Obsługa Klientów A odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej umówionych wizyt z wykorzystaniem numeru telefonu Klienta.

Klient umawia się internetowo przez kalendarz wizyt, telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 36 lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału – pokój 021.

Dla pośrednictw rejestracji pojazdów, działalności gospodarczych w zakresie obrotu samochodami, dealerów samochodowych pozostaje dotychczasowa forma składania wniosków przez stronę www.esp.pwpw.pl.

2. Obsługa Klientów w grupie spraw B, C i D odbywa się w systemie mieszanym.

Klient może pobrać z automatu biletowego bilet B, C lub D z puli dostępnej przydzielonej na każdy dzień i oczekiwać na wyświetlenie numeru biletu na tablicy informacyjnej.

Klient może również umówić się internetowo przez kalendarz wizyt, telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 36 lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału – pokój 021.

3. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia jednej sprawy. Klient może zarezerwować tylko dwie wizyty z każdej grupy.

4. W dniu zaplanowanej wizyty, należy nie wcześniej niż 15 minut przed określoną wcześniej godziną, pobrać bilet z automatu biletowego wpisując na klawiaturze numer telefonu podany przy umawianiu wizyty. Numer zatwierdzamy zielonym przyciskiem ⱱ.

W przypadku dwóch umówionych wizyt należy pobrać dwa bilet (dwa razy wpisać numer telefonu).

5. Po pobraniu biletu należy oczekiwać na wyświetlenie numer biletu na tablicy informacyjnej.

6. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.

7. W przypadku rezygnacji z wizyty należy odwołać ją telefonicznie lub za pośrednictwem linku umieszczonego w e-mailu z potwierdzeniem wizyty.

WAŻNE LINKI:

  1. KALENDARZ WIZYT https://rezerwacje.powiatstarogard.pl/
  1. BIP – informacje jak załatwić daną sprawę w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg http://bip.powiatstarogard.pl/m,599,wzory-wnioskow.html