Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Ustalenia w sprawie budowy obwodnicy

W Urzędzie Gminy Starogard Gdański odbyło się spotkanie dotyczące budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego, po którym zwołana została konferencja prasowa. Poznaliśmy na niej najnowsze uzgodnienia dotyczące tej kluczowej inwestycji.

W Urzędzie Gminy Starogard Gd. odbyło się spotkanie oraz konferencja prasowa dotycząca budowy obwodnicy.

W spotkaniu zorganizowanym przez trzy samorządy: Gminę Starogard Gdański, Gminę Miejską Starogard Gdański oraz Powiat Starogardzki wziął również udział poseł Kazimierz Smoliński oraz Zenon Sobiecki ze Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy.

Chcemy przedstawić stopień zaawansowania prowadzenia postępowania środowiskowego i wydania decyzji środowiskowej – podkreśliła Magdalena Forc-Cherek, wójt gminy Starogard Gd. – Miesiąc temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest inwestorem w tym przedsięwzięciu, wybrała wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego.

Cały proces jest dość skomplikowany i czasochłonny, Jak przypomniała bowiem pani wójt, postępowanie środowiskowe zostało rozpoczęte w kwietniu 2021 roku. Już 10 maja ub.r. gmina wystąpiła o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia pełnego postępowania środowiskowego z raportem oddziaływania na środowisko. Opinie zostały wydane przez 3 instytucje i na podstawie tych opinii wydano postanowienie wójta o wszczęciu pełnego postępowania środowiskowego. GDDKiA przedłożyła raport oddziaływania na środowisko, który został przedłożony do organów opiniujących. Zarówno sanepid, jak i miasto Starogard, które opiniowało raport, wypowiedziały się pozytywnie na temat tego raportu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dwukrotnie przedłużyła rozpatrzenie tego raportu – najpierw do września, a następnie do października. W październiku konieczne były uzupełnienie informacji zawartych w raporcie. Te uzupełnienia GDDKiA przedłożyła w listopadzie, następnie w grudniu pojawiła się konieczność kolejnych uzupełnień, ale tym razem były one bardziej szczegółowe. Zostały one przygotowane 18 stycznia 2022 roku i w chwili obecnej trwa oczekiwanie na informację od RDOŚ odnośnie opinii dotyczącej raportu. Wydanie tej opinii będzie wiązało się z wejściem w kolejny etap postępowania środowiskowego. Chodzi o konsultacje społeczne, które rozpoczynają kolejną rundę rozmów z mieszkańcami. Będą to rozmowy dotyczące decyzji środowiskowej.

Wójt Magdalena Forc-Cherek szczegółowo omówiła kolejne kroki związane z budową inwestycji.

To jest ten etap, w którym jeszcze nie rozmawiamy o szczegółowym przebiegu obwodnicy, natomiast rozmawiamy na temat obszaru oddziaływania planowanego przebiegu obwodnicy na środowisko – wyjaśniła wójt Magdalena Forc-Cherek. – Jeśli nie będzie jakiegoś kłopotu, to powinniśmy w ciągu 3 miesięcy wydać decyzję środowiskową. Na spotkaniu, które odbyło się jeszcze przed konferencją, ustaliliśmy, że z uwagi na istotę sprawy, przystąpimy do otwartej rozprawy administracyjnej, która będzie kierowana do społeczności. Nie jest to obowiązek, jednak jest to forma prawna, która pozwala na bardziej szczegółową i bardziej konkretną rozmowę z mieszkańcami.

O realizacji inwestycji mówił również poseł Kazimierz Smoliński, który przyznał, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem i procedurami. – Dziś otrzymałem informację o tym, że RDOŚ wydała pozytywne uzgodnienia do raportu i jest to znaczny krok naprzód – podkreślił Kazimierz Smoliński, który poruszył również kwestie wywłaszczeń i odszkodowań. – Apelujemy do mieszkańców, żeby w przypadku podjęcia decyzji związanych z zaskarżaniem mieli pod uwagę, że to nie wpłynie na realizację inwestycji na etapie wykonania, jednakże na etapie decyzji środowiskowej to może opóźnić tę inwestycję, a myślę, że wszyscy czekamy na nią z utęsknieniem. Nie ma zagrożenia tej inwestycji pod względem finansowym.

O współpracy między samorządami wiele mówił prezydent Janusz Stankowiak. – Chciałbym zwrócić uwagę na doskonałą współpracę naszych trzech samorządów oraz pana posła – przyznał prezydent Stankowiak. – Dzięki temu możemy już dziś mówić o pewnych sukcesach. W początkowej fazie to miasto Starogard było partnerem wiodącym w tworzeniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Dziś partnerem wiodącym jest gmina Starogard Gdański. Proces tworzenia dokumentacji przebiega bardzo szybko. Jeśli utrzyma się to tempo tworzenia wszystkich dokumentów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, to możemy mówić, że już niebawem, bo za kilka lat, będziemy mogli się cieszyć z obwodnicy. Te kilka lat w tak długim i wyczerpującym procesie, to naprawdę niewiele.

Kazimierz Chyła zauważył, że decyzja środowiskowa to kluczowy dokument dla realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Kazimierz Chyła nie krył, że dzisiejsze spotkanie poprzedziło wiele lat niepewności. Dziś możemy powiedzieć, że budowa obwodnica to coś bardzo realnego – zauważył starosta Kazimierz Chyła. – Decyzja środowiskowa to kluczowy dokument, który pozwoli na dalszą część realizacji inwestycji. Zapewnione jest finansowanie, samorządy swoje zadanie wykonały naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy blisko tego, aby wszelkie przeszkody stojące na drodze budowy obwodnicy ostatecznie usunąć. Myślę, że w przyszłym roku będzie już mogli mówić o wyłonieniu wykonawcy i budowa ruszy.

Zenon Sobiecki, z ramienia Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy, zauważył, że obecnie komitet nie ma za bardzo co robić, co jest zresztą bardzo dobrą sytuacją. – Samorządy nad tym tematem pracują wzorowo i wszyscy mamy świadomość tego jaki jest to złożony proces – mówił Zenon Sobiecki.

Podczas konferencji padło między innymi pytanie dotyczące tego, kiedy będziemy mogli korzystać z obwodnicy. Optymistyczna wersja zakłada, że w drugim kwartale 2023 roku uda się wyłonić wykonawcę, a wbicie łopaty powinno nastąpić w 2025 roku.

W grudniu ub. roku rozpoczął się również się kolejny etap prac przybliżający realizację obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej mającej pokazać jak będzie wyglądać przyszła obwodnica. Dokumentacja ma zostać zrealizowana w ciągu 15 miesięcy, a wykonawcą jest firma Europrojekt Gdańsk. Gotowa dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj.

Przypomnijmy. Obwodnica ma przebiegać według wariantu 5. Jest on zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, czyli obwodnica ma się zaczynać w Sucuminie, a kończyć za Stadem Ogierów. Trasa ma mieć ok. 16 km długości i ma to być droga główna ruchu przyspieszonego. W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz) – Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.