Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Jak poprawić efektywność energetyczną?

O realnych możliwościach poprawy efektywności energetycznej w bieżącej działalności obiektów należących do jednostek samorządu terytorialnego była mowa podczas spotkania z udziałem samorządów.

Zbiorniki buforowe, fotowoltaika, instalacja solarna, pompy ciepła, kotłownia olejowa, zbiorniki na gaz, kogeneracja, a może mix energetyczny? Na spotkaniu dotyczącym poprawy efektywności energetycznej rozmawiano o rozwiązaniach, które pozwalają w sposób najbardziej optymalny pod względem ekonomicznym wykorzystać posiadany potencjał odzysku ciepła i chłody. Rozwiązania te pozwalają obniżyć koszty zapotrzebowania na energię do nawet 20 proc. i mogą być stosowane w takich obiektach samorządowych jak szkoły, szpitale czy domy pomocy społecznej.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów nie kryli, że temat ten jest bardzo istotny i chętnie spróbują poszukać nowych rozwiązań. Przypomnijmy, że Powiat Starogardzki korzysta z tego rodzaju przedsięwzięć, jak choćby montaż fotowoltaiki czy pomp ciepła. Więcej: https://powiatstarogard.pl/instalacje-fotowoltaiczne-na-10-obiektach/