Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zaczynamy przebudowę dróg

Przed władzami Powiatu kolejne ważne zadanie inwestycyjne. Tym razem chodzi o przebudowę ulicy Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim oraz rozbudowę drogi i przebudowę chodnika w miejscowości Krąg. Wartość tej inwestycji to prawie 11,5 mln zł.

Wykonawcą robót jest PBD S.A., a inspektorem nadzoru Grzegorz Leszman.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Starogardzie Gdańskim będzie wykonawcą zadania pn. “Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego”. – Celem tego projektu jest poprawa spójności komunikacyjnej, gospodarki ściekowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację kluczowych dróg powiatu starogardzkiego – podkreśla starosta Kazimierz Chyła.

Jak wyjaśnia starosta Kazimierz Chyła, celem jest m.in. poprawa spójności.

W ramach tego zadania zaplanowano przebudowę ulicy Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim na odcinku od ronda Łupaszki do skrzyżowania z Al. Niepodległości. Zakres robót obejmuje m.in.: odtworzenie trasy i punków wysokościowych, rozbiórki, regulacje urządzeń podziemnych, roboty ziemne, roboty budowlane obejmujące elementy tj. jezdnia, zatoki autobusowe i postojowe, ciągi piesze, kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i istniejącego oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome. – Ulica Lubichowska jest jedną z kluczowych dróg z mieście – zauważa wicestarosta Patryk Gabriel. – Droga ta została prawie w całości przebudowana. Odcinek od ronda Łupaszki do skrzyżowania z al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim, to ostatni etap tej przebudowy, który zapewni kompleksowość całego zadania.

Ulica Lubichowska to jedna z kluczowych dróg w mieście – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel.

Przedsięwzięcie zakłada również rozbudowę pasa drogi powiatowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy chodnika w miejscowości Krąg (gmina Starogard Gdański). Zakres robót obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ponad 900 m. w centrum wsi, przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w celu wykonania instalacji i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, przebudowę chodnika wraz ze zjazdami, naprawę jezdni w miejscach uszkodzeń, nakładkę asfaltową na całym odcinku.

Wykonawcą prac jest firma PBD S.A., inspektorem nadzoru – „Nadzory – GL” Grzegorz Leszman. Z ramienia Powiatu inwestycję nadzoruje Daria Laser z Wydziału Polityki Gospodarczej oraz Funduszy Europejskich, a w działaniach współuczestniczy Powiatowy Zarząd Dróg. Planowane zakończenie inwestycji to marzec 2024 roku.

Zadanie pod nazwą: “Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego” jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.