Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – tel. 58 767 35 16

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – tel. 58 767 35 13, 58 767 35 14,

tel./fax. 58 767 35 15

 

Zakres działań: prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, obroną cywilną i obronnością.