Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dotacje udzielone z budżetu powiatu starogardzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych

Samorząd Powiatu Starogardzkiego, wypełniając ustawowe zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz w trosce o zachowanie dziedzictwa kultury materialnej naszego regionu, podjął działania zmierzające do stworzenia procedur, umożliwiających dofinansowanie z budżetu Powiatu Starogardzkiego prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku i położonych
w granicach administracyjnych Powiatu Starogardzkiego. Postulat ten został zrealizowany ostatecznie z początkiem 2017 roku, w formie podjęcia uchwały nr XXVI/205/2017 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w granicach administracyjnych Powiatu Starogardzkiego.

Powyższa uchwała określa zasady i procedury udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Starogardzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, dzięki temu została stworzona możliwość uzyskania przez właścicieli zabytków wpisanych do rejestru, konkretnej pomocy finansowej z budżetu Powiatu Starogardzkiego.

Począwszy od 2017 roku w budżecie Powiatu Starogardzkiego zabezpieczane są środki finansowe na ten cel, które
z roku na rok zostają systematycznie powiększane, w zależności od bieżących potrzeb i możliwości finansowych powiatu.

W zakładkach po prawej stronie znajduje się wykaz dotacji udzielonych przez Powiat Starogardzki na prace konserwatorskie, z chronologicznym podziałem na lata, w których zostały zrealizowane, wraz z krótkim opisem merytorycznym i dokumentacją fotograficzną.