Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

2021

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

Umowa nr KS.4123.2.2021 z dnia 04 marca 2021 r. dotacja w wysokości 9.815,86 zł brutto na realizację zadania pn. „Renowacja witraży Kościoła p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – etap II”. Zgodnie z harmonogramem prace konserwatorskie mają zakończyć się 30 września 2021 r. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wynosi 65.439,07 zł brutto.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku są prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach kościoła św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. W ramach II etapu prac konserwatorskich, renowacji zostały poddane trzy witraże umiejscowione na ścianie północnej kościoła. W ramach prac renowacyjnych zaplanowano demontaż wytypowanych witraży, renowację szklenia oraz ślusarki witraży
z rekonstrukcją elementów brakujących lub skorodowanych oraz ponowny montaż odrestaurowanych witraży
w otworach okiennych. Przewiduje się wymianę ślusarki okiennej w niezbędnym zakresie. Szklenie zostanie połączone
i zespolone profilem ołowianym H-8 i H-10 mm, obustronnie kitowane kitem szklarskim dla utrzymania szczelności
i sztywności kwater. Odnowione zostaną nowe blachy dociskowe i wiatrownice, a także wspawane brakujące klubiki.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ