Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

2018

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Barłożnie.

Umowa nr KS.4123.1.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. dotacja w kwocie 7720,65 złotych brutto na realizację zadania pod nazwą:„Konserwacja i restauracja konfesjonału rokokowego z III ćw. XVIII wieku”. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 51471 zł.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie  były prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowym konfesjonale datowanym na trzecią ćwierć XVIII wieku, stanowiącym element wyposażenia świątyni. Konfesjonał jest bogato rzeźbiony i polichromowany z elementami złoceń i srebrzeń. Zabytek jest cennym przykładem sztuki sakralnej, występującej na terenie Kociewia i stanowi ważne źródło informacji na temat historii naszego regionu.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Konfesjonał przed konserwacją.
Konfesjonał po konserwacji.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym.

Umowa nr KS.4123.2.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. dotacja w kwocie 14.647 złotych brutto na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja ścian wewnątrz kościoła parafialnego p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym. Prace konserwatorskie ścian ceramicznych”. Na podstawie rozliczenia finansowego dotację wykorzystano w wysokości: 11.660,40 zł. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany
w sprawozdaniu wyniósł 77 736 zł

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie  były prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na renowacji wewnętrznych ścian kościoła, konserwacji ceglanych elementów wystroju kościoła i przywróceniu oryginalnej kolorystyki ścian ceramicznych, które współcześnie zostały pomalowane farbą olejną. Oryginalna ceramika została oczyszczona i umyta parą wodną. Zostały uzupełnione ubytki ceglane oraz dokonano spoinowania murów z cegłą zabytkową. Zwieńczeniem prac było scalenie kolorystyczne zrekonstruowanego ceglanego elementu tak, aby przybliżył barwę powierzchni zbliżonej do historycznej.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Wnętrze kościoła p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym w trakcie prac konserwatorskich
Ściany kościoła p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym po konserwacji

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani.

Umowa nr KS.4123.6.2018 z dnia 16 października 2018 r. dotacja w kwocie 20.000 złotych brutto na realizację zadania pod nazwą: „Kościelna Jania, ambona z II połowy XVIII wieku, prace konserwatorskie i restauratorskie – etap II”. Realizację zadania zakończono 30 listopada 2019 roku. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł 134259,17 zł.

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie były prace konserwatorskie i restauratorskie wykonane przy ambonie rokokowej z 2 połowy XVIII wieku, drewnianej, rzeźbionej, polichromowanej i złoconej, stanowiącą integralną część wyposażenia świątyni. Ambona wraz z ołtarzem głównym, ołtarzami bocznymi, chrzcielnicą i konfesjonałem, stanowi cenny przykład rokokowego wystroju świątyni o wysokiej wartości artystycznej i zabytkowej. Prace wykonane przy zabytku w 2019 r. stanowiły II etap realizacji zadania i dotyczyły konserwacji i restauracji całego obiektu, z wyłączeniem figury anioła na baldachimie, którą odrestaurowano w ramach I etapu.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Ambona przed konserwacją.

Ambona po konserwacji.