Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

2017

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani

Umowa nr KS.4123.2.2016 z dnia 27 marca 2017 r. dotacja w kwocie 20.000 zł brutto na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym ołtarzu głównym w kościele p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani – etap II, ostatni”. Koszt całkowity realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wykazany w sprawozdaniu wyniósł: 142754,51 zł brutto.

Ołtarz, przy którym były wykonywane prace konserwatorskie i restauratorskie jest typu architektonicznego, dwukondygnacyjny ze zwieńczeniem, z sześcioma pełnoplastycznymi figurami świętych: Wojciecha i Mikołaja oraz czterech aniołów, z trzema obrazami: Koronacja NMP – na zasuwie, Święta Anna Samotrzeć, i Trójca Święta (XIX/XX wiek, ikonografia obrazu łączy elementy przedstawień Trójcy Świętej i Wniebowstąpienia).  

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie – POBIERZ TUTAJ

Ołtarz przed konserwacją.
Ołtarz po konserwacji.