Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zmiana adresu siedziby

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zmieniło adres siedziby i obecnie placówka znajduje się przy ul. Mickiewicza 9 w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 560-23-20. Pod tym samym adresem funkcjonuje również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 58 561-29-40. Więcej informacji na temat PCPR – http://www.pcprstarogard.pl/

Pod innym adresem funkcjonuje również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim. Obecnie placówka mieści się przy ul. Paderewskiego 11, tel.  58 561-42-05. Więcej informacji na temat PINB – https://starogard.gda.winb.gov.pl/