Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rada Rynku Pracy w zmienionym składzie

Za nami kolejne, szóste już posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas spotkania do grona Rady przyjęty został Andrzej Kuchtyk, prezes firmy Dekpol Steel z Pinczyna. Podjęte zostały uchwały dotyczące Funduszu Pracy.

Prezes Andrzej Kuchtyk otrzymał akt powołania do Powiatowej Rady Rynku Pracy od starosty Kazimierza Chyły.
  • W imieniu swoim, jak również Dekpol Steel, pragnę podziękować za powołanie mojej osoby w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Starogardzie Gdańskim – przyznał Andrzej Kuchtyk. – Będąc jednym z największych pracodawców w naszym powiecie, przyczynię się do większej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, jak również pragnę objąć jako Dekpol Steel patronatem szkolnictwo zawodowe w naszym rejonie – zadeklarował prezes.

Aktu powołania dokonał starosta Kazimierz Chyła, który przypomniał, że firma Dekpol Steel jest wiodącym w Europie i liczącym się na świecie producentem łyżek do koparek oraz osprzętu do maszyn budowlanych. Spółka w Polsce jest liderem branży, ale jej produkty eksportowane są do 24 krajów świata, w tym do w Norwegii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei i Australii.

Andrzej Kuchtyk przyznał, że Dekpol Steel chce objąć patronatem szkolnictwo zawodowe.

Podczas posiedzenia członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć Zbigniewa Świadka, starszego cechu Cechu Rzemiosł Różnych, a także członka Powiatowej Rady Rynku Pracy, który zmarł w sierpniu br.

Członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć Zbigniewa Świadka.

Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwał w sprawie umorzeń z Funduszu Pracy, a także dotyczącej zaopiniowania podziału limitów środków Funduszu Pracy oraz regulaminu przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Arkadiusz Banach, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gd., przedstawił sprawozdanie z działalności placówki za 2020 rok.

Przypomnijmy. Głównym celem Rady jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Członkami Rady Rynku Pracy są przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych. Przewodniczącym Rady jest Lech Kolaska.

Tekst i fot. Ewa Macholla-Jacewicz