Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nowy Zarząd LOT KOCIEWIE

W tym roku mija kadencja władz stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE. Izolacja społeczna spowodowała przesunięcia w kalendarzu i Walne Zebrania mogły odbyć się dopiero w miniony piątek, gdzie w sali obrad Rady Miejskiej w Tczewie spotkali się członkowie LOT KOCIEWIE. Nowym prezesem został starosta Kazimierz Chyła. 

Starosta Kazimierz Chyła uczestniczący w obradach

odczas pierwszego, zwyczajnego zebrania delegaci zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2019. Drugie zebranie to już Walne Sprawozdawczo-Wyborcze, które poprowadził Prezes Mirosław Pobłocki. Przedstawiono syntetyczne sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w minionej, czwartej kadencji (2016-2020).

– Ostatnie cztery lata obfitowały w wiele nowatorskich oraz śmiałych przedsięwzięć, które służą mieszkańcom naszego regionu, a także coraz liczniej odwiedzającym go turystom – podkreślał Mirosław Pobłocki, Prezes Zarządu LOT KOCIEWIE. – Cieszę się, że w ramach stowarzyszenia mogą współpracować samorządy terytorialne oraz branża turystyczna. Nasza organizacja udowadnia, że dzięki kooperacji można osiągnąć sukces. Profesjonalizm i zaangażowanie organizacji w sprawy ważne dla Kociewia pokazuje, że LOT KOCIEWIE jest integralną częścią naszej lokalnej społeczności i odpowiada na jej potrzeby.

Zanim nastąpił wybór Prezesa LOT Kociewie przypomniano niepisaną tradycję organizacji, gdzie prezesura przechodziła z kadencji na kadencję pomiędzy Kociewiem Tczewskim a Kociewiem Starogardzkim. Stąd też rekomendacja prowadzącego zebranie i wysunięcie kandydatury Starosty Starogardzkiego. Zebrani jednogłośnie, w wyborach tajnych wybrali Kazimierza Chyłę na Prezesa Zarządu V kadencji:

– Dziękuję wszystkim za zaufanie i powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji – mówił po głosowaniu nowo wybrany Prezes. – Osobiście obserwuję, a nawet z racji pracy w samorządzie powiatowym uczestniczę w przedsięwzięciach LOTu i uważam, że jest to bardzo potrzebna oraz użyteczna instytucja. Postaram się poszerzyć grono członków o te samorządy, które jeszcze nie są członkami. To zwiększy jeszcze potencjał naszej organizacji.

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Prezesowi pomagać będzie nowy Zarząd w wybranym składzie:

Wiceprezesi: Magdalena Olszewska ze Starostwa Powiatowego w Tczewie i Zbigniew Lorkowski – Zastępca Burmistrza Nowego, Bogdan Badziong z Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, który został Sekretarzem oraz Małgorzata Mykowska z Urzędu Miejskiego w Tczewie, która została wybrana na Skarbnika, a także pozostali członkowie: Maciej Kalinowski – Wiceprezydent Starogardu Gdańskiego, Magdalena Cholewa z Grodziska Owidz, Karol Markowski ze Stowarzyszenia Inicjatyw Turystycznych TRAMP oraz Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. W Komisji Rewizyjnej zasiadać będą: Janusz Kosecki – Burmistrz Skórcza, Sławomir Janicki – Wójt Gminy Kaliska, Przewodniczącym został Piotr Laniecki – Wójt Gminy Morzeszczyn.

Gratulujemy!