Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Przebudują most w Kręgu

Powiat Starogardzki rozpoczął kolejną inwestycję. Chodzi o przebudowę mostu na rzece Wierzyca w miejscowości Krąg (gmina Starogard Gdański). Wartość tego przedsięwzięcia to około 5,4 mln zł.

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z władzami Powiatu, Gminy Starogard Gdański, przedstawicielami wykonawcy, PZD i PKS, aby ustalić harmonogram prac.

Inwestycja, którą z ramienia Powiatu nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim, będzie polegała na rozbiórce starego obiektu i budowie nowego trójprzęsłowego mostu z zastosowaniem prefabrykowanych belek typu „Kujan” spiętych ze sobą zbrojoną płytą betonową. Przebudowa mostu nie zmieni układu przęseł w stosunku do mostu istniejącego. Wprowadza za to nowsze rozwiązania i materiały, podnosi klasę obiektu i zwiększa jego szerokość wynikającą z obowiązujących przepisów. Zastosowanie rozwiązań projektowych pozwoli też na: zwiększenie światła mostu, które było stosunkowo niskie oraz zwiększenie rozpiętości skrajnych przęseł.

– Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu, a na tym zależy nam szczególnie mocno – podkreśla starosta Kazimierz Chyła.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonawcą będzie firma „ROKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.” ze Starogardu Gdańskiego.

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z władzami Powiatu, Gminy Starogard Gdański, przedstawicielami wykonawcy, PZD i PKS, aby ustalić harmonogram prac. Na czas trwania robót most będzie zamknięty, a dla ruchu samochodowego wyznaczony zostanie objazd po istniejącej sieci dróg publicznych. Rozpoczęcie prac rozbiórkowych i zamknięcie mostu planowane jest w połowie lutego 2024 r., po feriach zimowych.

Koszt inwestycji to ok. 5,4 mln zł, zadanie uzyskało 50-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.